Met inheemse planten stimuleer je de Nederlandse biodiversiteit

In 2021 heeft Griffioen een nieuw thema geïntroduceerd, ‘wild en inheems’. Deze nieuwste lijn bestaat volledig uit een assortiment wilde en inheemse vasteplanten en is ontwikkeld in samenwerking met wildebloemenzadenleverancier Cruydt-Hoeck en IVN Natuureducatie.

Het assortiment is zorgvuldig samengesteld en gekweekt in eigen kwekerij en voldoet aan verschillende criteria voor duurzaamheid waaronder PlanetProof certificering. Ook de planten in dit thema worden geleverd in potten en trays van 100% gerecycled plastic.

In 2022 zijn deze inheemse planten bij meerdere tuincentra verkrijgbaar. Bovendien worden er in verschillende regio’s van Nationale Parken in Nederland diverse campagnes georganiseerd. Lees hieronder meer over de campagnes.

De tuincentra die deelnemen aan deze campagnes staan in de pdf:
TUINCENTRA NATIONALE PARKEN – WILD EN INHEEMS 2022

Meer informatie over het verduurzamen van uw leefomgeving kunt u vinden op de Groene Klimaatpleinen in diverse tuincentra in geheel Nederland. Het Groene Klimaatplein is een initiatief van Tuinbranche Nederland.

Enkele planten uit het sortiment ‘Wild en Inheems’

Beemdkroon Knautia
Borstelkrans Clinopodium
Donkere ooievaarsbek Geranium
Duifkruid Scabiosa
Gele kamille Anthemis
Gewone brunel Prunella
Gewone margriet Leucanthemum
Grasklokje Campanula
Grote kaardebol Dipsacus
Knikkend nagelkruid Geum
Muskuskaasjeskruid Malva
Steenanjer Dianthus
Vingerhoedskruid Digitalis
Wilde cichorei Cichorium
Wilde marjolein Origanum

Met dank aan wildebloemenzadenleverancier Cruydt-Hoeck voor het gebruik van de foto’s van de planten.

Campagnes Nationale Parken

streekeigen planten ‘wild en inheems’ bij tuincentra

Verschillende nationale parken zijn in 2022 aan de slag met Nationaal Park Tuinen; campagnes om bewoners te informeren en enthousiasmeren dat ze zelf kunnen bijdragen aan meer biodiversiteit, een goed klimaat en betere waterhuishouding met hun buurt of tuin. Een nationale park tuin bestaat deels uit inheemse planten.

In diverse tuincentra in die regio’s is vanaf die dag het speciale assortiment vaste planten te koop: ‘wild en inheems’ passend bij de Nationale Parken. Raadpleeg de websites van de verschillende Nationale Parken voor de plantenlijsten met soorten die van nature voorkomen in en rondom het gebied.

De tuincentra die deelnemen aan deze campagnes staan in de pdf: TUINCENTRA NATIONALE PARKEN – WILD EN INHEEMS 2022

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Jouw Heuvelrugtuin

Nationaal Park Hollandse Duinen

Groene Tuinen in Hollandse Duinen

Tijdens de Week van de Groene Tuin is een nieuw seizoen gestart voor de Heuvelrugtuinen. Op en om het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt iedereen opgeroepen mee te doen en hun tuin om te toveren tot een Heuvelrugtuin. Ook de tuincentra doen weer mee, daar kan iedereen wilde en inheemse Heuvelrugplanten kopen. Speciale aandacht is er in 2022 voor de wijkgerichte aanpak en het thema water in je tuin.

Doel van het project is bewoners bewuster te maken van het feit dat ze in een Nationaal Park wonen en dat ze zelf kunnen bijdragen aan meer biodiversiteit, een goed klimaat en betere waterhuishouding met hun buurt of tuin.

Heuvelrugtuinen is een initiatief van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, IVN Natuureducatie en Natuur en Milieufederatie Utrecht.

Kijk op http://www.jouwheuvelrugtuin.nl.

Ruim 1 miljoen mensen wonen in Nationaal Park Hollandse Duinen, het gebied tussen Hoek van Holland en Hillegom. Veel van de inwoners hebben een tuin. Nationaal Park Hollandse Duinen roept iedereen op daar een ‘Groene Tuin in Hollandse Duinen’ te maken: een tuin die zo natuurlijk mogelijk is ingericht. Met weinig tegels en veel streekeigen planten.

Groene Tuinen in Hollandse Duinen is een initiatief van Nationaal Park Hollandse Duinen en partners. Het project draagt bij aan verschillende maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, stimuleren van de biodiversiteit, tegengaan van verlies van schoon grond- en drinkwater en sociale cohesie in de buurt.

Kijk op http://www.groenetuinen.nu en ontdek in hoeverre jouw tuin nu al een groene tuin is of wat je nog kan verbeteren.

Je vindt hier tips en inspiratie en leuke activiteiten om meer te leren over groen en de juiste planten voor jouw Groene Tuin in Hollandse Duinen aan te schaffen.

Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Jouw Duintuin

Nationaal Park Duinen van Texel

Tuinen van Texel

Duintuinen is een samenwerking tussen Nationaal Park Zuid-Kennemerland en IVN Natuureducatie. Samen zetten zich in met dit project om particuliere tuinen in de regio te vergroenen en beter aan te laten sluiten bij de plaatselijke natuur.

Bewoners worden geïnspireerd met de mogelijkheden en voordelen en motiveren hen om een eigen stukje Nationaal Park in de voor-of achtertuin te creëren. Maar niet alleen bewoners worden betrokken; ook lokale bedrijven met een openbare buitenruimte worden uitgenodigd om deel te nemen. Zij kunnen meedoen met het project als voorbeeldtuin.

Als je aan de slag gaat met jouw duintuin wil je waarschijnlijk graag weten waar je planten kan kopen die daar in passen. Verschillende tuincentra in de omgeving ondersteunen het idee om meer natuur in tuinen te brengen. Ook online kun je planten bestellen die voorkomen op de Duintuinen plantenlijst.

Kijk op www.jouwduintuin.nl voor meer informatie.

Texelaars kunnen de natuur een handje helpen door van hun tuin een stukje Nationaal Park te maken; een Tuin van Texel. In deze tuin groeien planten die van nature in de omgeving voorkomen. Insecten en andere dieren voelen zich er thuis. Typisch Texelse soorten, zoals de Texelse zandbij, hebben deze planten zelfs nodig voor hun voortbestaan. Door een Tuin van Texel aan te leggen, kunnen eilanders de natuur bij hen in de buurt laten groeien. Een deel van de planten die passen in deze tuin, is nu beschikbaar bij lokale tuincentra.

Voor het project Tuin van Texel werkt het Nationaal Park Duinen van Texel samen met IVN Natuureducatie, de Provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, lokale tuincentra en Texelaars. Zo heeft de plantenwerkgroep van IVN Texel geholpen bij het samenstellen van de plantenlijst.

Erik van der Spek van Staatsbosbeheer licht toe: ‘Inheemse planten zijn heel belangrijk voor de Texelse natuur. Deze soorten hebben zich aangepast aan onze omstandigheden en zijn helemaal afgestemd op de bodem, weersomstandigheden en insecten. Sommige planten en dieren kunnen niet zonder elkaar.’

Alle informatie over Tuinen van Texel is te vinden op www.tuinenvantexel.nl.

Enkele planten uit het inheemse sortiment

klik op het beeld voor meer informatie