Vaste planten voor biodiversiteit

De bijen- en vlindersterfte neemt de afgelopen jaren wereldwijd alarmerend toe. Dit komt onder meer door een gebrek aan nectar en stuifmeel. Bijen en vlinders zijn essentieel voor de voedselproductie en de biodiversiteit. Meer dan 80% van de planten waarvan wij eten op de wereld is afhankelijk van bestuiving door bijen.

Een variatie aan vaste planten draagt sterk bij aan de biodiversiteit.

De vaste planten hebben diverse bloeiperiodes van het vroege voorjaar tot in het late najaar en dienen als voedsel voor bijen, hommels, vlinders en andere insecten. Ook vogels zijn er dol op. Bovendien zorgen vaste planten voor kleur en fleur in uw woonomgeving.

Bijen- en vlinderlokkende vaste planten

  • Op de speciale tafels op uw tuincentrum met het sortiment ‘bijen- en vlinderlokkers’ staan de allerbeste soorten vaste planten die nuttig zijn voor bijen en vlinders. Het sortiment is samengesteld in samenwerking met de Bijenstichting en de Vlinderstichting. Je kunt een zomer vol gonzen en fladderen verwachten!
  • Bijen- en vlinderlokkende planten houden van een zonnige standplaats.
  • Na de bloei terugknippen tot ca. 20 cm geeft vaak een tweede bloei in de later zomer.

Enkele soorten uit het bijen- en vlinderassortiment

klik op het beeld voor meer informatie