Udplantning og pasning

Et godt plantevalg giver større glæde på langt sigt. Når du vælger dine planter med omhu, har du mindre arbejde og et konstant blomsterflor i din have. Det store udvalg betyder, at du altid kan finde en egnet plante. Dit plantecenter kan hjælpe dig!

UDPLANTNING MED 4 NEMME TRIN

  1. Løsn jorden, og bland det øverste jordlag (10 cm) med en sæk Skønne stauder! jordforbedring for hver 5 planter. Bemærk: Plant ALDRIG planterne direkte i jordforbedringsmidlet. Bland det altid godt ud i jorden.
  2. Lav et stort plantehul, som er dobbelt så bredt og 1 cm dybere end jordklumpen.
  3. Fjern potten ved at trykke let på siderne, mens du holder fast i planten lige over potten. Vend derefter planten med bunden opad, og ryst den forsigtigt, så jordklumpen falder ud. Træk ikke for hårdt i plantens stængler.
  4. Sæt klumpen i plantehullet, fyld op med jord, og tryk jorden let til. I tørre perioder skal der i ugen efter udplantning vandes godt 3 gange.

PASNING AF STAUDER

Skønne stauder! har ca. 800 forskellige staudesorter, som er valgt på baggrund af deres vækst- og blomstringsevne. Planterne er desuden nemme at passe og er ikke særlig modtagelige for sygdomme.

Alle sorter har dog brug for en vis pasning, hvis du vil opnå optimal vækst. Følg nedenstående anvisninger for at få det bedste resultat. Har du spørgsmål om en specifik sort? Så spørg i dit plantecenter.

  • Efter udplantningen skal dine haveplanter have tilstrækkeligt med vand. Senere bør du begrænse vandingen mest muligt. Hvis du vander regelmæssigt, gør du dine planter “dovne”. I tørre perioder er det bedre at give meget vand få gange end lidt vand regelmæssigt. Planter i krukker skal naturligvis vandes jævnligt!
  • Det er ikke nødvendigt at gøde lige efter udplantningen. Planterne får næring nok fra pottemulden. Hvis du vil gøde din have senere, så følg anvisningerne på gødningens emballage. Især ved kunstgødning kan forkert brug være skadeligt for planterne.
  • Det er meget forskelligt, hvor meget en plante skal beskæres. Generelt gælder det, at stauder er bedst at beskære lige efter blomstringen. Når de visne blomster fjernes, forlænger og øger det planternes blomstring.
  • Det er dog ikke strengt nødvendigt at beskære dine planter. Prydgræsser og visne blomster/stængler ser ofte meget dekorative ud om vinteren. Og så er det en god beskyttelse mod frost. Eventuelle visne rester fjernes om foråret, før planten begynder at skyde på ny.
  • Visse planter breder sig meget hurtigt. Hvis de bliver for store, kan de skæres tilbage med en spade eller beskæresaks. Store planter kan også graves op, deles i to og udplantes igen.
  • Næsten alle planter fra Skønne stauder! tåler frost i det europæiske klima. Mindre vinterfaste planter kan beskyttes med et lag blade eller tildækkes på anden vis.