Waarom tegels eruit en meer groen?

Meer groen in uw tuin en de openbare ruimte zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Het is goed voor het klimaat, de waterhuishouding en het verbetert de biodiversiteit.

Meer groen, minder tegels!

Tegels eruit, en dan? In het straatzand groeit niets. Verbeter de bodem zo simpel mogelijk: haal een laag van 10 cm straatzand eruit, maak de rest los, voeg minimaal diezelfde hoeveelheid tuinaarde toe, goed mengen en doorspitten.

Vervolgens kunt u de vasteplanten planten. Lees hiertoe ook onze planttips op de pagina ‘Onderhoud‘.

Vasteplanten in uw tuin

  • Groeien snel dicht, onderdrukken het onkruid en vergen dus weinig onderhoud
  • Geven veel kleur en fleur gedurende een lang seizoen. Zie de ‘Inspiratiebeelden‘.
  • Zorgen voor bevordering van de biodiversiteit
  • Zijn een investering voor de toekomst

Operatie Steenbreek

Operatie Steenbreek heeft als doel burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht. Denk hierbij aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan klimaatverandering. Minder groen in de tuin betekent minder vogels, insecten en andere dieren.

Tijdens de hoosbuien – waar we steeds vaker mee te maken hebben – moet het regenwater snel worden afgevoerd om overlast te overkomen. Dit betekent een enorme druk op het riool. Burgers die hun tuin vergroenen dragen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt. Zeker als men bedenkt dat plusminus 40% van de stedelijke oppervlakte in bezit is van particulieren. Zie ook http://www.operatiesteenbreek.nl/.

Meer groen, minder tegels!

Leefbaarheid in de stad

Groen speelt in de stad een belangrijke rol voor de leefbaarheid, in de breedste zin van het woord. De verstening heeft aantoonbare gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving:

  • Verstening versterkt het stedelijk hitte-eiland-effect: het gemeten temperatuurverschil tussen stad en buitengebied. Vooral in de zomer kan een verhoogde omgevingstemperatuur een negatief effect op de gezondheid van mensen, met name ouderen en zwakkeren.
  • Verstening vermindert de ruimte voor biodiversiteit in de stad. Afname van het leefgebied van bijvoorbeeld de egel, vlinders, (wilde) bijen en andere insecten, heeft tevens een negatief effect op veel vogelsoorten en vleermuizen.
  • Verstening speelt een belangrijke rol in de waterhuishouding. Door het aanbrengen van verharding vermindert de doorlaatbaarheid van de bodem voor water. De versnelde afvoer van regenwater leidt tot overbelasting van het riool.
  • Verstening zorgt voor verminderd vasthouden van een deel van het winterse neerslagoverschot door planten, waardoor er in tijden van droogte minder water beschikbaar is.
  • Verstening heeft een negatief effect op de luchtkwaliteit, met name de concentratie fijn stof. Een groene leefomgeving werkt stressverminderend, en heeft een algemeen positief effect op de gezondheid en het welzijn van de mens.

(bron: Kenniscentrum Burgers & Biodiversiteit, http://hetkbb.nl/projecten/operatie-steenbreek/operatie-steenbreek)